โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ ขอขอบคุณคณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาเรียนรวม กลุ่ม ๖ นำโดย ท่าน ผอ.ทอม ศรีทิพย์ศักดิ์ (ผอ.รปค.๒๔ จ.พะเยา ) ท่าน ผอ เฉลิมชาติ ชำนาญณรงค์ ( ผอ.รปค ๒๕ จ.แพร่) ที่ได้มาให้ขวัญกำลังใจกับคณะกรรมการจัดการเรียนรวม ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ จ.น่าน คลิ๊กชมภาพ

19732337_1413014962113296_6176196157910216290_n