วันวิสาขบูชา

Posted by: | Posted on: May 27, 2016
13244706_887702968022636_3501907830083857593_n

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา “วันวิสาขบูชา” บูรณาการ ๘ กลุ่มสาระ ให้กับนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ ๖

Read More...

ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน สำเร็จการศึกษา 2558

Posted by: | Posted on: March 18, 2016
111

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ป.6 ม.6 ม.3  วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2559  นักเรียนสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 1.นักเรียนสำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6จำนวน 112 คน 2.นักเรียนสำเร็จการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขา คหกรรมศาสตร์ จำนวน 26 คน 3.นักเรียนสำเร็จการศึกษาภาคบังคับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 134คน 4 นักเรียนสำเร็จการศึกษา ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 38 คน ร่วมนักเรียนสำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 310คน

Read More...

โครงการปันน้ำใจให้น้อง

Posted by: | Posted on: February 25, 2016
50

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัดได้มามอบสิ่งของโครงการ ปั่นน้ำใจให้น้องกับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ คลิ๊กชมภาพกิจกรรม

Read More...

แสดงความยินดีมอบเกียรติบัตรกิจกรรมบันทึกความดี

Posted by: | Posted on: February 15, 2016
70007

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๕๖ มอบเกียรติบัตรแสดงแดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ในกิจกรรมบันทึกความดี      

Read More...

กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรรี ประจำปี 2558

Posted by: | Posted on: February 15, 2016
12694489_969253049822825_5043018879804737307_o

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ ดำเนินการจัดกิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารี ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม เมื่อวันที่ ๖-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ คลิ๊กชมภาพกิจกรรม

Read More...