ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

Posted by: | Posted on: November 14, 2017
Read More ...

19478360_1560661923952609_441392361_o

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป คลิ๊กดูรายละเอียด


แสดงความยินดีกับนักกีฬารักบี้หญิงทีมชาติชุด u-17

Posted by: | Posted on: November 9, 2017
Read More ...

23331250_1514590195298210_8692308605672774051_o

โรงเรียนราช ประชานุเคราะห์ 56 ขอ แสดงความยินดีกับคุณครูจักรกฤษ ผาสุกโค้ชร่วม และ นางสาวพรรณพัสษา ใจจริม นางสาวอัญชรา ดวงพันธ์ นางสาวพรรณราย ชัยมงคล นางสาวกอบกุล แซ่โซ้ง นางสาวนันทัชพร ยอดยา ติดทีมชาติไทย รักบี้ฟุตบอลหญิง ชุด u17 รายการเอเซี่ยนยูธเกมส์ แข่งขัน ณ ประเทศดูไบ 29-30พย.60นี้


งานเกษียณอายุราชการและมุทิตาจิต

Posted by: | Posted on: October 2, 2017
Read More ...

21994261_1482873715136525_6802235687070771662_o

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จัดงานเกษียณอายุราชการและมุทิตาจิต ให้กับคุณครูสมควร สีนา คุณกฤษณ์ นวลทา และคุณประสุทธิ์ สีสองยนต์ ในโอกาสเกษียณอายุราชการ เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณความดี ความตั้งใจ อุตสาหะพากเพียร อุทิศแรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่ของความเป็นครูอย่างเต็มความสามารถจนถึงวาระเกษียณอายุราชการ ในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนที่ผ่านมา คลิ๊กชมภาพกิจกรรม


ครบรอบ 100 ปี พระราชทานธงชาติไทย

Posted by: | Posted on: October 2, 2017
Read More ...

22050991_2190073634552953_7606346944767055773_o

นายอำเภอเวียงสาและหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและประชาชน ร่วมจัดกิจกรรมร้องเพลงชาติไทย เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ที่ทรงพระราชทานธงชาติไทย ครบรอบ 100 ปี เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2460 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์56 และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีและนักเรียนที่มีผลการเรียนดีมีพฤติกรรมดี ณ ห้องประชุมร่มไทร ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม


สัปดาห์บูรณาการวิชาการครั้งที่ ๒

Posted by: | Posted on: August 16, 2017
Read More ...

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ จัดกิจกรรมวิชาการครั้งที่ ๒ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ให้กับนักเรียนโดยมีกิจกรรมตามกลุ่มสาระต่างๆให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมอาทิเช่นกลุ่มสาระวิทยฯ สังคมฯ ภาษาไทย และหนูน้อยเจ้าเวหา ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา คลิ๊กชมภาพกิจกรรม

6720