พิธีถวายราชสดุดี

Posted by: | Posted on: November 25, 2016
Read More ...

โรงเรียนราชประชานุเคราห์ ๕๖ ได้จัดพิธีถวายราชสดุดีวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

2 5 9 26 40 44


กิจกรรมรวมพลังแห่งความดี

Posted by: | Posted on: November 24, 2016
10 Read More ...

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ ได้จัดกิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดี รำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิดลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพปีที่ ๘๙ คลิ๊กชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

4 10 35 39 51 53 85 105 112 117


ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาเป็นพนักงานราชการ

Posted by: | Posted on: November 16, 2016
Read More ...

photo.php

ประกาศราชชื่อผู้ที่สอบผ่านการสรรหาเป็นพนักงานราชการ pnn


ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Posted by: | Posted on: October 21, 2016
53 Read More ...

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ คลิ๊กชมภาพกิจกรรม

53 26 21 12 10 5


อบรม STEM ศึกษา

Posted by: | Posted on: October 11, 2016
14502950_1133170363431092_1353432889062196219_n Read More ...

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ จัดอบรม STEM ให้กับคณะครูเพื่อนำไปพัฒนาระบบการเรียนการสอน เมื่อวันที่ ๖-๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา

14485062_1133093806772081_2495944175499084764_n 14492339_1133117960102999_476311906272892794_n 14494624_1133117586769703_3011747231302694976_n 14502950_1133170363431092_1353432889062196219_n 14517398_1133094520105343_9218221617564886314_n 14522972_1133978426683619_2569095411893482433_n

14523020_1133978860016909_477442427129825582_n 14591691_1133096050105190_898764032709111250_n

14570406_1133978790016916_3271639285347153776_n 14572176_1133978676683594_9017698282055640089_n 14572326_1133978350016960_7823569084371549147_n 14606548_1133094200105375_3863417686446600304_n 14581378_1133978603350268_1055982498934208820_n  14606303_1133173966764065_8336055995489942023_n14572999_1133095246771937_3615824502527011280_n14611039_1133177140097081_8678537124538409644_n