พิธีไหวครู ปีการศึกษา๒๕๖๐

Posted by: | Posted on: June 8, 2017
Read More ...

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๕๖ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมี จ.ส.อ.เสวก ฉุนหอม  ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๕๖ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ คลิ๊กชมภาพกิจกรรม

%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b9%84%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b9%89%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9-60_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%96%e0%b9%90%e0%b9%98_0046


วันสถาปนาโรงเรียน

Posted by: | Posted on: June 7, 2017
Read More ...

จ.ส.อ.เสวก  ฉุนหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๕๖พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาคณะครูและนักเรียนจัดวันสถาปนาครบรอบ๔๓ปีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๕๖(โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่านเดิม)ขึ้นเมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา คลิ๊กชมภาพกิจกรรม

19


กิจกรรมปลูกป่าเนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ

Posted by: | Posted on: June 1, 2017
Read More ...
อำเภอเวียงสาร่วมกันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๕๖ จัดกิจกรรมปลูกป่าเนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน คลิ๊กชมภาพกินกรรม

%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b8%9b%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%ad-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%96%e0%b9%90%e0%b9%91_0020


กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

Posted by: | Posted on: May 31, 2017
Read More ...

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖จัดกิจกรรมแสดงพลังเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา คลิ๊กชมภาพกิจกรรม

%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%87%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%81-60_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%95%e0%b9%93


อบรมป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน

Posted by: | Posted on: May 31, 2017
Read More ...
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทราวงยุติธรรม ร่วมกับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุน สถานศึกษาร่วมกับชุมชนในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ คลิ๊กชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%9e%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%9460-day-1_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%95%e0%b9%93%e0%b9%91_0089