กีฬานักเรียนนักศึกษา

Posted by: | Posted on: December 10, 2018
Read More ...

พิธีถวายราชสดุดี

Posted by: | Posted on: December 10, 2018
Read More ...

46917932_1951865214904037_3135100700426502144_o

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 ได้จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่อง ในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยมีกองลูกเสือสำรอง สามัญ สามัญรุ่นใหญ่และวิสามัญเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียงกันชมภาพกิจกรรม


รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

Posted by: | Posted on: December 3, 2018
Read More ...

19478360_1560661923952609_441392361_o

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป


รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน

Posted by: | Posted on: December 3, 2018
Read More ...

19478360_1560661923952609_441392361_o

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน


รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

Posted by: | Posted on: October 29, 2018
Read More ...

19478360_1560661923952609_441392361_o

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ต าแหน่งครูผู้สอน ๑ อัตตรา