กีฬาสี “ร่มไทรเกมส์”

Posted by: | Posted on: January 20, 2016
300

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ ได้จัดกิจกรรมกรีฑาสีภายใน “ร่มไทรเกมส์” ขึ้น เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ คลิ๊กชมภาพกิจกรรม

Read More...

ร่วมงานวันครู

Posted by: | Posted on: January 20, 2016
31

คณะครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันครู อำเภอเวียงสา ณ โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา คลิ๊กชมภาพกิจกรรม

Read More...

กิจกรรมวันเด็ก

Posted by: | Posted on: January 10, 2016
dd1

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ ได้จัดกิจกรรมวันเด็กให้กับเด็กนักเรียนโดยมีการจับของขวัญรางวัลพิเศษและกิจกรรมต่างๆภายในงานมากมาย ชมภาพกิจกรรม

Read More...

คณะครูร่วมจัดกิจกรรม ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

Posted by: | Posted on: January 6, 2016
12

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อมรับปีใหม่ให้กับบุคลากรเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ชมภาพกิจกรรม

Read More...

การแข่งขันกรีฑานักเรียน “เวียงสาเกมส์”

Posted by: | Posted on: January 6, 2016
36

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน กรีฑานักเรียน “เวียงสาเกมส์”ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันที่  ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ สนามโรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ชมภาพกิจกรรม

Read More...