วันครู ๒๕๖๐

Posted by: | Posted on: January 19, 2017
Read More ...

ผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๕๖ได้ร่วมกิจกรรมวันครูของอำเภอเวียงสา ณ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคารวันที่๑๖มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ คลิ๊กชมภาพกิจกรรม

11 16 26 28 32 34 35 38


วันเด็กแห่งชาติ

Posted by: | Posted on: January 19, 2017
Read More ...

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๕๖ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติขึ้นในวันศุกร์ ที่ ๑๓มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ คลิ๊กชมภาพกิจกรรม

2 7 12 15 18 20 24 28


โครงการพาน้องกราบพ่อ

Posted by: | Posted on: December 21, 2016
Read More ...

โครงการพาน้องกราบพ่อ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ โดยมูลนิธิ คิง เพาเวอร์ ร่วมกับแอร์เอเชียเดินทางด้วยเที่ยวบินพิเศษของสายการบินไทยแอร์เอเชียจากท่าอากาศยานน่านนครไปยังท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองตามโครงการพาน้องไปกราบพ่อเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพระบรมมหาราชวัง

15540748_1132527083530686_7111918484225855163_o 15585300_1132527653530629_6774257074991612635_o

15665934_1203808796376804_5949972773508790052_n 15541512_1203808786376805_5805167568835457854_n

15665606_1203941609696856_6749795076247565875_n 15541476_1203941623030188_2855382955644982158_n

15626048_1133366423446752_1995832060750133132_o 15591371_1133366486780079_4417547497473310977_o


พิธีถวายราชสดุดี

Posted by: | Posted on: November 25, 2016
Read More ...

โรงเรียนราชประชานุเคราห์ ๕๖ ได้จัดพิธีถวายราชสดุดีวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

2 5 9 26 40 44


กิจกรรมรวมพลังแห่งความดี

Posted by: | Posted on: November 24, 2016
10 Read More ...

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ ได้จัดกิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดี รำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิดลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพปีที่ ๘๙ คลิ๊กชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

4 10 35 39 51 53 85 105 112 117