งานเกษียณอายุราชการและมุทิตาจิต

Posted by: | Posted on: October 2, 2017
Read More ...

21994261_1482873715136525_6802235687070771662_o

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จัดงานเกษียณอายุราชการและมุทิตาจิต ให้กับคุณครูสมควร สีนา คุณกฤษณ์ นวลทา และคุณประสุทธิ์ สีสองยนต์ ในโอกาสเกษียณอายุราชการ เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณความดี ความตั้งใจ อุตสาหะพากเพียร อุทิศแรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่ของความเป็นครูอย่างเต็มความสามารถจนถึงวาระเกษียณอายุราชการ ในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนที่ผ่านมา คลิ๊กชมภาพกิจกรรม


ครบรอบ 100 ปี พระราชทานธงชาติไทย

Posted by: | Posted on: October 2, 2017
Read More ...

22050991_2190073634552953_7606346944767055773_o

นายอำเภอเวียงสาและหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและประชาชน ร่วมจัดกิจกรรมร้องเพลงชาติไทย เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ที่ทรงพระราชทานธงชาติไทย ครบรอบ 100 ปี เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2460 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์56 และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีและนักเรียนที่มีผลการเรียนดีมีพฤติกรรมดี ณ ห้องประชุมร่มไทร ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม


สัปดาห์บูรณาการวิชาการครั้งที่ ๒

Posted by: | Posted on: August 16, 2017
Read More ...

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ จัดกิจกรรมวิชาการครั้งที่ ๒ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ให้กับนักเรียนโดยมีกิจกรรมตามกลุ่มสาระต่างๆให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมอาทิเช่นกลุ่มสาระวิทยฯ สังคมฯ ภาษาไทย และหนูน้อยเจ้าเวหา ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา คลิ๊กชมภาพกิจกรรม

6720


คลิ๊กออฟปลูกดอกดาวเรือง

Posted by: | Posted on: August 16, 2017
Read More ...

เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ที่ผ่านมา จ.ส.อ.เสวก  ฉุนหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ นำคณะครูและบุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียนทำพิธีคลิ๊กออฟปลูกดอกดาวเรืองบริเวณหน้าโรงเรียน คลิ๊กชมภาพกิจกรรม

dji_00077

 

 


พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

Posted by: | Posted on: August 16, 2017
Read More ...

เมื่อวันนี้ 12 ส.ค.60ที่ผ่านมา เวลา 17.00 น.นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเวียงสา ประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษาพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธี ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน คลิ๊กชมภาพกิจกรรม

115215