ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Posted by: | Posted on: October 21, 2016
53 Read More ...

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ คลิ๊กชมภาพกิจกรรม

53 26 21 12 10 5


อบรม STEM ศึกษา

Posted by: | Posted on: October 11, 2016
14502950_1133170363431092_1353432889062196219_n Read More ...

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ จัดอบรม STEM ให้กับคณะครูเพื่อนำไปพัฒนาระบบการเรียนการสอน เมื่อวันที่ ๖-๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา

14485062_1133093806772081_2495944175499084764_n 14492339_1133117960102999_476311906272892794_n 14494624_1133117586769703_3011747231302694976_n 14502950_1133170363431092_1353432889062196219_n 14517398_1133094520105343_9218221617564886314_n 14522972_1133978426683619_2569095411893482433_n

14523020_1133978860016909_477442427129825582_n 14591691_1133096050105190_898764032709111250_n

14570406_1133978790016916_3271639285347153776_n 14572176_1133978676683594_9017698282055640089_n 14572326_1133978350016960_7823569084371549147_n 14606548_1133094200105375_3863417686446600304_n 14581378_1133978603350268_1055982498934208820_n  14606303_1133173966764065_8336055995489942023_n14572999_1133095246771937_3615824502527011280_n14611039_1133177140097081_8678537124538409644_n


งานมุฑิตาจิต 59 จังหวัดขอนแก่น

Posted by: | Posted on: October 3, 2016
96 Read More ...

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๕๖ ได้ร่วมงานมุฑิตจิต ประจำปี ๒๕๕๙ สมาคมชาวศึกษาสงเคราะห์และศึกษาพิเศษ ระหว่างวันที่ ๗-๙ กันยายน ณ จังหวัดขอนแก่นและร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสมาคมชาวศึกษาสงเคราะห์และศึกษาพิเศษ ณ สนามกีฬาจังหวัดขอนแก่น คลื๊กชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

1 18 36 48 53 55 70 91 96 97

 


กีฬาสีภายใน ร่มไทรเกมส์

Posted by: | Posted on: October 3, 2016
26 Read More ...

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในให้กับนักเรียนคลิ๊กชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

1 2 16 18 24 26 29 31 32 35


ยินดีต้อนรับผอ.สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

Posted by: | Posted on: August 30, 2016
43 Read More ...

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ ร่วมต้อนรับนางญาณกร จันทหาร ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษในโอกาสเยี่ยมพื้นที่และมอบนโยบายโรงเรียนในสังกัด จ.แพร่และจ.น่าน เมื่อในวันที่๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ คลิ๊กชมภาพกิจกรรม

7 21 24 28 40 43 69 80 87 91