อบรมเพิ่มความรู้กิจกรรมลูกเสือ

Posted by: | Posted on: July 14, 2016
13669682_1057072174383801_1020735907810040032_n

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ได้จัดอบรมเพิ่มองค์ความรู้ด้านกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน และได้รับเกียรติวิทยากร โดย ผอ.ประวิทย์ อนุรักษ์ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา  

Read More...

พิธีหล่อเทียนพรรษา

Posted by: | Posted on: July 14, 2016
4

เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ ได้จัดกิจกรรม พิธีหล่อเทียนพรรษา ถวายเป็น พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา คลิ๊กชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Read More...

Learning center of ART

Posted by: | Posted on: July 8, 2016
chtipan

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ ขอเชิญร่วมงานLearning center of ART ณ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖  ภายในงานมีวิทยากรให้ความรู้หลากหลายกิจกรรมในวันเวลาดังกล่าว

Read More...

กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

Posted by: | Posted on: July 1, 2016
IMG_0645

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ รัชกาลที่ ๖ ได้ทรงสถาปนากิจ การลูกเสือไทยขี้นเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๔ จึงได้ยึดถือวัน ที่ ๑ กรกฎาคม ของทุกปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งได้จัดให้มี การเดินสวนสนามของกองลูกเสือ เป็นประจำทุกปี เพื่อแสดงความเคารพและกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ คลิ๊กชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม          

Read More...

วันต่อต้านยาเสพติดโลก

Posted by: | Posted on: June 30, 2016
35

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๕๖ ร่วมจัดกิจกรรม ประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ ๗๐ ปีทรงครองราชย์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา คลิ๊กชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Read More...