แสดงความยินดีกับทีมวงโยธวาทิต

Posted by: | Posted on: March 30, 2017
Read More ...

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ ขอแสดงความยินดีกับครูสงกรานต์ บุญช่วยและลูกๆวงโยธวาทิต โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ พร้อมถ้วยเกียรติยศ การแข่งขันวงโยธวาทิต. ชิงแชมป์ภาคเหนือ ที่ จ.เชียงราย ชมภาพกิจกรรม

17457845_1303048526443274_1936109886593102158_n


แสดงความยินดีกับทีมรักบี้หญิง

Posted by: | Posted on: March 23, 2017
Read More ...

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ ขอแสดงความยินดีกับครูจักรกฤษณ์  ผาสุข และนักเรียนทีมกีฬารักบี้ฟุตบอลหญิง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ จ.น่าน ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๓ “ชุมพร ระนองเกมส์”

17436276_1300826436665483_4512002993123436588_o


พิธีมอบสิ่งของพระราชทาน

Posted by: | Posted on: March 16, 2017
Read More ...
เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ ได้จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้กับนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

31 34 44 54 78 80


ปัจฉิมนิเทศ

Posted by: | Posted on: March 16, 2017
Read More ...
วันอังคารที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มัธยมศึกษาปีที่ ๓มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

7 48 68 95 149 167


open house

Posted by: | Posted on: February 24, 2017
Read More ...

นายนรินทร์ เหล่าอารยะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ประธานในพิธี เปิดงานวิชาการโรงเรียน นายดงพล รุจิธรรมธัช นายอำเภอเวียงสา นายหย่งเพียว ลีลาเรืองแสง ปธ.กก.สถานศึกษา จ่าสิบเอกเสวก ฉุนหอม ผอ.ร.ร.รปค.๕๖  พระสมุห์สมาน กิจจสาโร พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนและแขกผู้มีเกียรติ์ร่วมเปิดงานวิชาการโรงเรียน ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ที่ผ่านมาคลิ๊กชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

16864231_1117504841709113_401234066580049133_n 16864709_1117505095042421_9008212112591392488_n open-house-1_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%92%e0%b9%92%e0%b9%94_0099 open-house-1_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%92%e0%b9%92%e0%b9%94_0096open-house-1_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%92%e0%b9%92%e0%b9%94_0101open-house-1_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%92%e0%b9%92%e0%b9%94_0105open-house-1_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%92%e0%b9%92%e0%b9%94_0037open-house-1_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%92%e0%b9%92%e0%b9%94_0150open-house-1_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%92%e0%b9%92%e0%b9%94_0084        16807278_910888715713070_2079085947889151392_nopen-house-1_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%92%e0%b9%92%e0%b9%94_0057open-house-1_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%92%e0%b9%92%e0%b9%94_0059open-house-1_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%92%e0%b9%92%e0%b9%94_0071  open-house-1_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%92%e0%b9%92%e0%b9%94_0142