ยินดีต้อนรับผอ.สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

Posted by: | Posted on: August 30, 2016
43

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ ร่วมต้อนรับนางญาณกร จันทหาร ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษในโอกาสเยี่ยมพื้นที่และมอบนโยบายโรงเรียนในสังกัด จ.แพร่และจ.น่าน เมื่อในวันที่๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ คลิ๊กชมภาพกิจกรรม  

Read More...

โครงการต่อต้านยาเสพติด

Posted by: | Posted on: August 23, 2016
77

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ ได้จัดโครงการค่าย เด็กราชประชา ไม่นำพายาเสพติด ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ คลิ๊กชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Read More...

นิเทศ ติดตาม โครงการพระราชดำริ

Posted by: | Posted on: August 23, 2016
2

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ รับคณะกรรมการ นิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน

Read More...

งานแสดงความยิยดี รักบี้ นาฏศิลป์และเครื่องบินจำลองขนาดเล็ก

Posted by: | Posted on: August 23, 2016
43

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ ได้จัดงานแสดงความยินดีแด่คณะครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลคือ รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอลเชาวชนหญิงอายุไม่เกิน ๒๐ ปี ทีมชาติไทย รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การประกวดนาฏศิลป์ไทยเทิดพระเกียรติ รางวัลรองชนะเลิศวันดับที่ ๒ การแข่งขันเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ รายการ หนูน้อยเจ้าเวหา ศึกปีกหมุนประลองทักษะและปีกหมุนประลองปัญญา

Read More...

ประกวดสิ่งประดิษฐ์รีไซเคิล

Posted by: | Posted on: August 23, 2016
39

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ ได้จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของนักเรียนอยู่ประจำ ขึ้นในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ในกิจกรรมมีการประกวดสิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้ของหอนอน ประกวดสื่อค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ และกิจกรรมทักษะดำรงชีวิต ๘ ทักษะและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย

Read More...