สัปดาห์บูรณาการวิชาการครั้งที่ ๒

Posted by: | Posted on: August 16, 2017
Read More ...

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ จัดกิจกรรมวิชาการครั้งที่ ๒ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ให้กับนักเรียนโดยมีกิจกรรมตามกลุ่มสาระต่างๆให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมอาทิเช่นกลุ่มสาระวิทยฯ สังคมฯ ภาษาไทย และหนูน้อยเจ้าเวหา ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา คลิ๊กชมภาพกิจกรรม

6720


คลิ๊กออฟปลูกดอกดาวเรือง

Posted by: | Posted on: August 16, 2017
Read More ...

เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ที่ผ่านมา จ.ส.อ.เสวก  ฉุนหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ นำคณะครูและบุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียนทำพิธีคลิ๊กออฟปลูกดอกดาวเรืองบริเวณหน้าโรงเรียน คลิ๊กชมภาพกิจกรรม

dji_00077

 

 


พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

Posted by: | Posted on: August 16, 2017
Read More ...

เมื่อวันนี้ 12 ส.ค.60ที่ผ่านมา เวลา 17.00 น.นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเวียงสา ประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษาพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธี ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน คลิ๊กชมภาพกิจกรรม

115215


ขอแสดงความยินดีกับทีมรักบี้หญิง

Posted by: | Posted on: July 10, 2017
Read More ...

19961353_1417837328297726_7284071317043444647_n

ขอแสดงความยินดีกับลูกๆ ราชประชานุเคราะห์ 56 จ.น่าน ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นนักกีฬารักบี้ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย รุ่น U20 จำนวน 5 คน และเป็นศิษย์เก่าของ รร อีก 2 คน ..ตามรายนามดังนีรายชื่อนักกีฬารักบี้ฟุตบอลหญิงที่ผ่านการคัดเลือกทีมชาติไทย U20 ให้มารายงานตัวภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ก่อนเวลา 18.00 น. ที่ บ้านพักนักกีฬารักบี้ฟุตบอล โรงเรียนพิมายวิทยา
1.นส.จรรญา เพลงเสนาะ     รร.พิมายวิทยา
2.นส.วิลัยวรรณ ศิริคาม        รร.ราชประชานุเคราะห์ 56 น่าน
3.นส.ดวงจิตร พิศจารย์         รร.ราชประชานุเคราะห์ 56 น่าน
4.นส.พรรณราย ชัยมงคล     รร.ราชประชานุเคราะห์ 56 น่าน
5.นส.นันทัชพร ยอดยา         รร.ราชประชานุเคราะห์56 น่าน
6.นส.สุภาพร นาคสุวรรณ     สพล. กรุงเทพ
7.นส.ภัทธิญาภรณ์. นาคประเสริฐ     สพล.กรุงเทพ
8.นส.กัญจนพร ผู้งาม           ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ
9.นส.วรรณรี มีโชค               ม.กรุงเทพ
10.นส.ชญาทิพย์ ควบพิมาย     ม.ราชภัฏนครราชสีมา
11.นส.ปัจยาพร ฟันพิมาย     ม.ราชภัฏนครราชสีมา
12.นส.พัชรีพร ใจปิง             สพล.เชียงใหม่
13.นส.จริยา วันจงคำ            ม.ราชภัฏมหาสารคาม
14.นส.อรนุช พวงทอง          รร.ดอนทองวิทยา
16.นส.กัลยารัตน์ ผู้งาม         ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ
17.นส.กมลทิพย์ เทพาคุ้ม     ม.กรุงเทพ
18.นส.รักษิณา นาวาแก้ว      สพล.กรุงเทพ
19.นส.ธนัชพร หวานดี           ม.จุฬาฯ
20.นส.ธนาภรณ์ หวลคิด       ม.กรุงเทพ
21.นส.วรรณศิลป์ วงศ์วิวัฒน์(สริม)     ม.ราชภัฏนครราชสีมา
22.นส.พรรณพัสษา ใจจริม(เสริม)     รร.ราชประชานุเคราะห์ 56 น่าน
23.นส.นริศรา เพลงเสนาะ(เสริม)       รร.พิมายวิทยา


นิเทศเรียนรวม

Posted by: | Posted on: July 5, 2017
Read More ...
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ ขอขอบคุณคณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาเรียนรวม กลุ่ม ๖ นำโดย ท่าน ผอ.ทอม ศรีทิพย์ศักดิ์ (ผอ.รปค.๒๔ จ.พะเยา ) ท่าน ผอ เฉลิมชาติ ชำนาญณรงค์ ( ผอ.รปค ๒๕ จ.แพร่) ที่ได้มาให้ขวัญกำลังใจกับคณะกรรมการจัดการเรียนรวม ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ จ.น่าน คลิ๊กชมภาพ

19732337_1413014962113296_6176196157910216290_n