วันสร้างสุข

Posted by: | Posted on: February 21, 2017
Read More ...

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ ร่วมต้อนรับคณะช่อง ONE๓๑ร่วมกับกองทัพไทย ร่วมมอบสิ่งของ ในโครงการ”วันสร้างสุข” เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา

16807310_822640521207547_5677495615989636558_n16729156_822640617874204_6437106292010512661_n 16807471_822640664540866_5067288591289972402_n16806828_822640491207550_9004973659352846308_n    16807395_822640507874215_7335966535978877788_n16830961_822640631207536_408868434014718021_n


ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านสันติสุข อ.ปง จ.พะเยา

Posted by: | Posted on: February 17, 2017
Read More ...

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ ต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรโรงเรียนบ้านสันติสุข อ.ปง จ.พะเยา ศึกษาดูงานด้านโรงเรียนคุณธรรม เศรษฐกิจพอเพียง และวิชาชีพของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ที่ผ่านมาคลิ๊กดูภาพกิจกรรม

16763635_1424589080893228_1253288553_o 16804846_1424589067559896_671628632_o16763844_1424590407559762_137346454_o 16777071_1424590434226426_1680484010_o16735491_1424590420893094_332998491_o  16805487_1424591277559675_594670702_o

 


กิจกรรมวันมาฆบูชา

Posted by: | Posted on: February 11, 2017
Read More ...

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ น่าน โดยท่าน จ.ส.อ.เสวก. ฉุนหอม ผู้อำนวยและรองผู้อำนวยทั้ง ๔ ฝ่าย คณะครูบุคลากรและนักเรียน จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ๑๕ ค่ำเดือน ๓ เสาร์ ที่ ๑๑ ก.พ.๖๐ บูรณาการการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระวิชา เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โดยพระสมุห์สมาน. กิจฺจสาโร พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน คลิ๊กชมภาพกิจกรรม

16711814_1105599482899649_6717445118152407967_n16684007_1105595196233411_1589977729905940965_n16729510_1105595252900072_1818508651764664094_n16602708_1105599626232968_8709252827419264512_n16507879_1105599802899617_3185196703117561711_n  16603055_1105600259566238_3353057963479703729_n


กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือเนตรนารี

Posted by: | Posted on: February 11, 2017
Read More ...

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา คลิ๊กชมภาพกิจกรรม

16652439_1894299720853134_2074710160_n


ครูที่ได้รับเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษในปีการศึกษา ๒๕๕๙

Posted by: | Posted on: February 6, 2017
Read More ...

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๕๖ขอแสดงความยินดีและภาคภูมิใจกับครูที่ได้รับแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะโดยมีครูที่ได้รับเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษในปีการศึกษา๒๕๕๙รวม๖ท่านประกอบด้วย ครูสุรารักษ์ เทียมนโรดม
ครูอมรรัตน์ พันธุเวช
ครูเสาวนีย์ ขันทะสอน
ครูภิรญา สอนศิริ
ครูจงรัก มีเงิน
ครูกัลยาณี ด้วงสุวรรณ์

16507011_1415045281847608_1843450593_n