ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ทางการศึกษา

Posted by: | Posted on: November 27, 2015
photo.php

ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ๘ รายการและครุภัณฑ์สำนักงาน ๑ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิ๊กดูรายละเอียด

Read More...

กิจกรรมวันลอยกระทง

Posted by: | Posted on: November 26, 2015
52

  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ จัดกิจกรรมสือสานประเพณีวันลอยกระทงให้กับนักเรียน คลิ๊กชมภาพกิจกรรม

Read More...

พิธีถวายราชสดุดี

Posted by: | Posted on: November 26, 2015
55

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ จัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ คลิ๊กชมภาพกิจกรรม  

Read More...

สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการทัพไทยบริจาคสิ่่งของ

Posted by: | Posted on: November 25, 2015
12241078_1825638400996480_8650227178361470624_o

พลตรีหญิงรัชดา เกาฏีระ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการทัพไทยและคณะมอบเครื่องกันหนาวช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ณ หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 ตำบล กลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  คลิ๊กชมภาพกิจกรรม

Read More...

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารการศึกษา อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ

Posted by: | Posted on: November 20, 2015
photo.php

paka1ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารการศึกษา อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบโดยวิธีการอิเล็กทรอนิค

Read More...