ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารการศึกษา อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ

Posted by: | Posted on: November 20, 2015
photo.php

paka1ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารการศึกษา อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบโดยวิธีการอิเล็กทรอนิค

Read More...

กีฑามัธยมศึกษาจังหวัดน่าน ปี ๒๕๕๘

Posted by: | Posted on: November 16, 2015
12240431_926892177392246_1358224552819147549_o

การแข่งขันกีฑามัธยมน่านเกมส์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ เข้าร่วมการแข่งขันรายการดังกล่าวสามาคว้ามาได้ ๑ เหรียญทอง ๒ เหรียญเงิน ๑ เหรียญทองแดง ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

Read More...

อบรมเชิงปฏิบัติการแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

Posted by: | Posted on: November 16, 2015
12087824_1058851400800333_1431411731949792949_o

  งานแผนงาน กลุ่มบริหารงบประมาณ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้กับบุคลากรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖  ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๕๖ จนถึงแสงทองรีสอร์ท  ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ ตุลาคม โดยมี นายขจร เสวี ผู้ทรงคุณวุฒิ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้  

Read More...

ชนะเลิศรักบี้หญิงแห่งประเทศไทย

Posted by: | Posted on: November 10, 2015
906110_922291471185650_7127454903023658393_o

ทีมรักบี้หญิงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันรักบี้หญิงชิงแชมป์แห่งประเทศไทย อายุไปเกิน ๑๗ ปี

Read More...

เปิดประชุมกองลูกเสือ โรงเรียนราชประชานุุเคราะห์ ๕๖

Posted by: | Posted on: November 10, 2015
887442_923047934443337_6982944684477370820_o

ท่านผู้อำนวยการ จ.ส.อ. เสวก ฉุนหอม ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธิเปิดประชุมกองลูกเสือ ของภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘

Read More...