ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557

Posted by: | Posted on: February 24, 2015
IMG_0005

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 นักเรียนที่ร่วมกิจกรรม : เด็กชายณัฐพล แซ่ท้าว และนางสาวสุภาวดี สกุลวรภัทร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
ผู้ฝึกสอน: ครูสุนิตา ไชยชนะ และครูภิรญา สอนศิริ

Read More...

โครงการฝึกปฏิบัติในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยการช่วยเหลือผู้ประสบภัย และฟื้นฟูสภาพื้นที่จากภัยธรรมชาติ (แผ่นดินไหว) วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558

Posted by: | Posted on: February 24, 2015
1

โครงการฝึกปฏิบัติในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยการช่วยเหลือผู้ประสบภัย และฟื้นฟูสภาพื้นที่จากภัยธรรมชาติ (แผ่นดินไหว) ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558

Read More...

นักศึกษาทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ศึกษาและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้านการบริหารงานโรงเรียน วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558

Posted by: | Posted on: February 24, 2015
IMG_8923

วิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้มีนักศึกษาทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากแขวงอุดมไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 6 คนซึ่งเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัย ได้มาศึกษาและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้านการบริหารงานของโรงเรียน วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558

Read More...

ดร.พนม พงษ์ไพบูลย์ ประธานฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์เยี่ยมชมกิจกรรมนักเรียน และติดตามผลการพัฒนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จ.น่าน วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558

Posted by: | Posted on: February 24, 2015
IMG_4391

ดร.พนม พงษ์ไพบูลย์ ประธานฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยกรรมการ อาสาสมัคร ผู้สื่อข่าว และเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ เยี่ยมชมกิจกรรมนักเรียน และติดตามผลการพัฒนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จ.น่าน

Read More...

งานทำบุญทอดผ้าป่า เพื่อสนับสนุนสหพันธ์สภานักเรียน วันที่ 30 มกราคม 2558

Posted by: | Posted on: February 23, 2015
201523

โรงเรียนราชประชานุเะคราะห์ 56 จัดกิจกรรมงานทำบุญทอดผ้าป่า เพื่อสนับสนุนสหพันธ์สภานักเรียน

Read More...