กิจกรรมวันครู 16 มกราคม พ.ศ. 2558 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56

Posted by: | Posted on: January 22, 2015
thm04

เกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา เลิศล้ำคุณค่า ศรัทธาพระคุณ

Read More...

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2557

Posted by: | Posted on: January 10, 2015
thm03

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2557 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56

Read More...

พิธีถวายราชสดุดีลูกเสือ

Posted by: | Posted on: January 10, 2015
thm01

กองลูกเสือโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จ.น่านจัดพิธีถวายราชสดุดีลูกเสือประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557

Read More...

กิจกรรมกรีฑาสีภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2557

Posted by: | Posted on: January 10, 2015
thm02

กิจกรรมกรีฑาสีภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56

Read More...