รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

Posted by: | Posted on: March 8, 2018
Read More ...

19478360_1560661923952609_441392361_o

ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน ๕ อัตรา


ทำบุญอาคารหอประชุมใหม่

Posted by: | Posted on: March 5, 2018
Read More ...

วันที่ 5 มีนาคม 2561 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 เจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญอาคารหอประชุม 2 หลังใหม่

28576377_1626734910750404_2221308391285343412_n 28576707_1626734827417079_415098450990733729_n 28795763_1626734707417091_2549678773365300251_n 28796024_1626734850750410_743714834485707645_n


กิจกรรมวันมาฆบูชา

Posted by: | Posted on: March 5, 2018
Read More ...

28660404_1623122914444937_2089573491088124956_n

เมื่อวันที่ 1 มี.ค.61 ปฏิบัติบูชา มาฆบูชา 15 ค่ำเดือน 4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ส่งเสริมให้ครู นักเรียน เข้าใจในหลักธรรมทางศาสนา เพื่อสู่การปฏิบัติคลิ๊กชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม


ประเมินโรงเรียนคุณธรรม

Posted by: | Posted on: March 5, 2018
Read More ...
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์56 ได้รับการประเมินโรงเรียนคุณธรรมในวันพุธ. ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จากศูนย์คุณธรรม โดย กลุ่มงานเสริมสร้างพลังภาคีเครือข่ายคุณธรรม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ จังหวัดน่าน ในการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรมเพื่อพัฒนายกระดับสู่มาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม ซึ่งโรงเรียนยึดหลักแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ ๙ “การพัฒนาการศึกษา เป็นพื้นฐานสำคัญของประเทศ ที่ต้องพัฒนาความรู้ ความคิด และคุณธรรมของบุคคล” สู่การเป็นแนวทางในการปฏิบัติโรงเรียนส่งเสริมและพัฒนาโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมผ่าน ๑ โครงงาน ๑ ห้องเรียน ภายใต้คุณธรรมอัตลักษณ์ รับผิดชอบดี มีวินัย ใจอาสา

28378521_1622662171157678_3784715815893781850_n 28468633_1622662454490983_7910439680192473659_n 28576378_1622662517824310_5776615765454339878_n 28660743_1622662191157676_2614852648226119217_n


มูลนิธิราชประชาตรวจเยี่ยมโรงเรียน

Posted by: | Posted on: February 14, 2018
Read More ...

20180214_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%90%e0%b9%92%e0%b9%91%e0%b9%94_0121

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระราชูปถัมภ์ โดย พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรีและประธานกรรมการบริหารงานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระราชูปถัมภ์ และคณะจากส่วนกลาง ให้การตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ และพบปะนักเรียน โดยมีนายไพศาล พิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ คลิ๊กชมภาพกิจกรรม