สงกรานต์ประเพณีไทย พิธีรดน้ำขอพร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

Posted by: | Posted on: May 14, 2015
1

สงกรานต์ประเพณีไทย พิธีรดน้ำขอพร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 วันที่ 16 เมษายน 2558

Read More...

งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Posted by: | Posted on: May 14, 2015
1

งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ วันที่ 2 เมษายน 2558 ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  

Read More...

การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2558

Posted by: | Posted on: May 14, 2015
1

การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2558 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 โดยความร่วมมือระหว่าง สพป.น่านเขต 1 สพป.น่านเขต 2 และ สพม.เขต 37

Read More...

ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ1/2558

Posted by: | Posted on: April 30, 2015
3

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จัดประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ1/2558

Read More...

กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557

Posted by: | Posted on: April 30, 2015
2

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6

Read More...