นายนรินทร์ เหล่าอารยะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ประธานในพิธี เปิดงานวิชาการโรงเรียน นายดงพล รุจิธรรมธัช นายอำเภอเวียงสา นายหย่งเพียว ลีลาเรืองแสง ปธ.กก.สถานศึกษา จ่าสิบเอกเสวก ฉุนหอม ผอ.ร.ร.รปค.๕๖  พระสมุห์สมาน กิจจสาโร พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนและแขกผู้มีเกียรติ์ร่วมเปิดงานวิชาการโรงเรียน ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ที่ผ่านมาคลิ๊กชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

16864231_1117504841709113_401234066580049133_n 16864709_1117505095042421_9008212112591392488_n open-house-1_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%92%e0%b9%92%e0%b9%94_0099 open-house-1_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%92%e0%b9%92%e0%b9%94_0096open-house-1_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%92%e0%b9%92%e0%b9%94_0101open-house-1_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%92%e0%b9%92%e0%b9%94_0105open-house-1_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%92%e0%b9%92%e0%b9%94_0037open-house-1_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%92%e0%b9%92%e0%b9%94_0150open-house-1_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%92%e0%b9%92%e0%b9%94_0084        16807278_910888715713070_2079085947889151392_nopen-house-1_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%92%e0%b9%92%e0%b9%94_0057open-house-1_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%92%e0%b9%92%e0%b9%94_0059open-house-1_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%92%e0%b9%92%e0%b9%94_0071  open-house-1_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%92%e0%b9%92%e0%b9%94_0142