ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ

Posted by: | Posted on: July 4, 2018
Read More ...

19478360_1560661923952609_441392361_o

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน  จำนวน 2 อัตรา  คลิ๊กดูรายละเอียด

                   – กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกการศึกษาพิเศษ                  จำนวน ๑  อัตรา

                    – กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ                     จำนวน ๑  อัตรา


วันสภาปนาโรงเรียน

Posted by: | Posted on: June 10, 2018
Read More ...

34318349_1714402938650267_4713276765370318848_n

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์56 จัดกิจกรรมทำบุญครบรอบ 44 ปี วันสถาปนาโรงเรียน. ทำบุญโรงสีข้าว. และโดมใหม่ จำนวน 2 หลัง ในวันที่ 3 มิ.ย. 61


วันวิสาขบูชา

Posted by: | Posted on: June 10, 2018
Read More ...

33868374_1541620529297540_3442494056716828672_n

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จ.น่าน จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แก่คณะครูและนักเรียนโดยมีการแสดงพระธรรมเทศนา และเวียนเทียน”เนื่องในวันวิสาขบูชา”29 พ.ค.61


ค่ายสู่รั้วร่มไทร​ 2018​ ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่​

Posted by: | Posted on: May 11, 2018
Read More ...

32191335_1750132538363361_8450600604467724288_o

 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 ได้จัดค่ายปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2561 โดยมีจ.ส.อ.เสวก  ฉุนหอม ผู้อำนวยการพร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูให้การต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียนใหม่ ระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2651 ชมภาพกิจกรรม


ค่ายผู้นำนักเรียน

Posted by: | Posted on: May 11, 2018
Read More ...

32116447_1748012391908709_8473751474625576960_o

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จัดกิจกรรมค่ายผู้นำนักเรียน ให้กับคณะกรรมการนักเรียน ใหม่

ประจำปีการศึกษา 2561ในระหว่างวันที่ 6-9พฤษภาคม 2561