แนวทางปฏิบัติการใช้กลุ่มไลน์ RPK 56 COVID-19 NEWS

Posted by: | Posted on: March 24, 2020
Read More ...

แนวทางปฏิบัติการใช้กลุ่มไลน์ RPK 56 COVID-19 NEWS

90718185_2785338081556742_3697885864542601216_o91070145_2785338128223404_8124618810108936192_o


มาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน(COVID-19)

Posted by: | Posted on: March 21, 2020
Read More ...

ประกาศ ราชประชานุเคราะห์ 56 การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการ์ณจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

90379066_2778673038889913_6640221088330547200_o


กิจกรรมวันมาฆบูชา

Posted by: | Posted on: February 10, 2020
Read More ...

84980719_659798701457702_660764758391128064_n

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จ.น่าน โดยท่านจ.ส.อ.เสวก ฉุนหอม ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ ครูพระ คณะครูและนักเรียน จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา 7-8 ก.พ.63 โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาต สวดมนต์ยาว รักษาศีล เจริญภาวนา และการเรียนรู้ธรรมะ ๗ ฐานการเรียนรู้ ชมภาพกิจกรรม


รับการตรวจเยี่ยมจากองค์มนตรี

Posted by: | Posted on: February 10, 2020
Read More ...

83297741_653764922061080_5846569702498762752_n

เมื่อวันที่ 29 ม.ค.63 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 56 น่าน รับการตรวจเยี่ยมจากท่านองคมนตรี พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ ประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูประถัมภ์ ขอขอบพระคุณท่าน ผวจ.น่าน ศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากร ทุกท่าน คลิ๊กชมภาพกิจกรรม

 


กิจกรรมเด่นเดือนมกราคม

Posted by: | Posted on: August 9, 2019
Read More ...

81615015_2637848859638999_444932227881500672_o 82048013_2630850550338830_8633849666233958400_o 82120935_2639344919489393_6436187588897275904_o 83062932_2655932867830598_1467693511632486400_o 83412204_2675642602526291_7046494036407877632_o 84246342_2677152399041978_5265064837523701760_o