ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ

Posted by: | Posted on: May 27, 2019
Read More ...

19478360_1560661923952609_441392361_o

ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกอุตสาหกรรมไฟฟ้า


มอบรถวิลแชร์

Posted by: | Posted on: May 23, 2019
Read More ...

60905698_2200474913376398_5104435242496688128_o

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ให้การสนับสนุนสถานที่ใน การรับมอบรถวีแชร์ โดย พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล ณ โรงเรียนเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 ชมภาพกิจกรรม


กิจกรรมวันวิสาขบูชา

Posted by: | Posted on: May 23, 2019
Read More ...

60357506_2194731283950761_8946227950546583552_n

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ จ.น่านจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา ๑๕ ค่ำเดือน ๖ ทำบุญถวายทาน รักษาศีล ปฏิบัติธรรม เจริญภาวนา ชมภาพกิจกรร


อบรมเยาวชนสมานฉันท์

Posted by: | Posted on: March 26, 2019
Read More ...

52382833_2093334474090443_6891816862326194176_o

เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๒ สำนักงาน วัฒนธรรมจังหวัดน่าน ได้จัดฝึกอบรม นักเรียนโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ โดยนายสโรช รัตนมาศ วัฒนธรรมจังหวัดน่าน ได้เชิญวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ จังหวัดน่าน มาบรรยายพิเศษ เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยมีนายอำเภอเวียงสาเป็นประธานในพิธี พร้อมผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครู ข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน นักเรียน เข้ารับฟังการบรรยายครั้งนี้รวม ๓๕๐ คน


ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์56

Posted by: | Posted on: March 7, 2019
Read More ...

19478360_1560661923952609_441392361_o

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์56 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ป.๑ มัธยมศึกษาปีที่ ๑และมัธยมศึกษาปีที่๔