แบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล

Posted by: | Posted on: May 12, 2020
Read More ...

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์56 ขอความร่วมมือผู้ปกครองนักเรียนกรอกแบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ปีการศึกษา 2563 คลิ๊กกรอกรายระเอียดหรือแสกนคิวอาโค้ดข้างล่างใต้โพส

frame


กำหนดการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา2563

Posted by: | Posted on: May 7, 2020
Read More ...

s__17842190


สมัครเรียนออนไลน์ปีการศึกษา 2563

Posted by: | Posted on: April 22, 2020
Read More ...

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโลน่า2019(covid-19) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์56มีความประสงค์รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2563ทางระบบออนไลน์ ผ่านเวปไซด์ของทางโรงเรียน www.skschoo.ac.th เป็นต้นไป

%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%991


แนวทางปฏิบัติการใช้กลุ่มไลน์ RPK 56 COVID-19 NEWS

Posted by: | Posted on: March 24, 2020
Read More ...

แนวทางปฏิบัติการใช้กลุ่มไลน์ RPK 56 COVID-19 NEWS

90718185_2785338081556742_3697885864542601216_o91070145_2785338128223404_8124618810108936192_o


มาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน(COVID-19)

Posted by: | Posted on: March 21, 2020
Read More ...

ประกาศ ราชประชานุเคราะห์ 56 การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการ์ณจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

90379066_2778673038889913_6640221088330547200_o