ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนรอบที่ 3 ศึกษาต่อระดับชั้นป.1 ม.1 ม.4 ประจำปีการศึกษา 2566
หมายเหตุ นักเรียนที่สมัครมาแล้วแต่ยังไม่มีรายชื่อให้มารายงานตัวในวันที่ 10 พ.ค 2566
ป.1

ป.1(2)

ป.2

ป.2

ป.3

ป.3

ป.4

ป.4

ป.5

ป.5

ป.6

ป.6

ม.1

ม.1(2)

ม.2

ม.2

ม.3

ม.3

ม.4

ม.4(2)

ม.5

ม.5