ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนรอบที่ 2 ศึกษาต่อระดับชั้นป.1 ม.1 ม.4 ประจำปีการศึกษา 2566

ป.1
ป.1(1)

ม.1
ม.1(1)

ม.4
ม.4(1)

แนบท้ายประกาศ
IMG_20230328_0002