64995154_2257362074354348_6704697880407441408_n

โรงเรียนราชประชานุเครสะห์56ขอแสดงความยินดีกับลูกๆ ราชประชานุเคราะห์ 56 ครูสิงห์ สุจันทร์ และคณะที่นำพาเด็กๆ คว้ารางวัลชนะเลิศ แข่งขันโครงการกิจกรรมshow&share 2019 สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว