60905698_2200474913376398_5104435242496688128_o

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ให้การสนับสนุนสถานที่ใน การรับมอบรถวีแชร์ โดย พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล ณ โรงเรียนเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 ชมภาพกิจกรรม