52326956_2067326743357883_6482444713092710400_n

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ จ.น่าน โดยท่าน จ.ส.อ.เสวก ฉุนหอม ผู้อำนวยการและรอง รองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียนร่วม สืบสานปณิธานพระพุทธเจ้า…จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ๑๕ ค่ำเดือน ๓ โดยให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมไหว้พระสวดมนต์ รับศีล ถวายทานทำบุญตักบาตร ชมภาพกิจกรรม