46917932_1951865214904037_3135100700426502144_o

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 ได้จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่อง ในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยมีกองลูกเสือสำรอง สามัญ สามัญรุ่นใหญ่และวิสามัญเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียงกันชมภาพกิจกรรม