19478360_1560661923952609_441392361_o

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน  จำนวน 2 อัตรา  คลิ๊กดูรายละเอียด

                   – กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกการศึกษาพิเศษ                  จำนวน ๑  อัตรา

                    – กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ                     จำนวน ๑  อัตรา