28660404_1623122914444937_2089573491088124956_n

เมื่อวันที่ 1 มี.ค.61 ปฏิบัติบูชา มาฆบูชา 15 ค่ำเดือน 4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ส่งเสริมให้ครู นักเรียน เข้าใจในหลักธรรมทางศาสนา เพื่อสู่การปฏิบัติคลิ๊กชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม