20180214_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%90%e0%b9%92%e0%b9%91%e0%b9%94_0121

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระราชูปถัมภ์ โดย พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรีและประธานกรรมการบริหารงานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระราชูปถัมภ์ และคณะจากส่วนกลาง ให้การตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ และพบปะนักเรียน โดยมีนายไพศาล พิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ คลิ๊กชมภาพกิจกรรม