68878

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 ขอแสดงความยินดีกับครูจักรฤษณ์ ผาสุข และทีมรักบี้ฟุตบอลหญิง ชุดใหญ่และชุดเล็ก ชนะเลิศและรองชนะเลิศในรายการ PRINCE S CUP RUGBY TENS ระหว่างวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2561ที่ผ่านมา