โรงเรียนราชประชานุเคราะห์56 ขอชื่นชมคุณครูภิริยา สอนศิริ คุณครูสุนิตา ไชยชนะ และนักเรียนสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอับดับที่1 ในการแข่งขัน การวาดภาพด้วยโปรแกรมpaint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญาไม่กำหนดช่วงชั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่67 ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2561

134837 27867725_1822747941071711_792852023953589458_n

134836 134835