27023943_1600908479990609_6175932294445013617_o

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56ขอแสดงความยินดีกับ นักกีฬารักบี้ฟุตบอลหญิง รร.รปค.56 น่าน ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39″ขุนด่านเกมส์” โดยครั้งนี้มีนักเรียนที่ ได้รับรางวัลนักกีฬาดีเด่นได้แก่น.ส.นันทัชพร ยอดยา และ ผู้ฝึกสอนดีเด่นได้แก่ นายจักรกฤษณ์ ผาสุข คลิ๊กชมสกรุ๊ปข่าวจาก Thai PBS Sport