23331250_1514590195298210_8692308605672774051_o

โรงเรียนราช ประชานุเคราะห์ 56 ขอ แสดงความยินดีกับคุณครูจักรกฤษ ผาสุกโค้ชร่วม และ นางสาวพรรณพัสษา ใจจริม นางสาวอัญชรา ดวงพันธ์ นางสาวพรรณราย ชัยมงคล นางสาวกอบกุล แซ่โซ้ง นางสาวนันทัชพร ยอดยา ติดทีมชาติไทย รักบี้ฟุตบอลหญิง ชุด u17 รายการเอเซี่ยนยูธเกมส์ แข่งขัน ณ ประเทศดูไบ 29-30พย.60นี้