โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ จัดกิจกรรมวิชาการครั้งที่ ๒ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ให้กับนักเรียนโดยมีกิจกรรมตามกลุ่มสาระต่างๆให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมอาทิเช่นกลุ่มสาระวิทยฯ สังคมฯ ภาษาไทย และหนูน้อยเจ้าเวหา ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา คลิ๊กชมภาพกิจกรรม

6720