เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ที่ผ่านมา จ.ส.อ.เสวก  ฉุนหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ นำคณะครูและบุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียนทำพิธีคลิ๊กออฟปลูกดอกดาวเรืองบริเวณหน้าโรงเรียน คลิ๊กชมภาพกิจกรรม

dji_00077