โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณสวนสนามกองลูกเสือโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ ขึ้นเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา คลิ๊กชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a1-2560_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%92_0003