โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๕๖ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมี จ.ส.อ.เสวก ฉุนหอม  ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๕๖ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ คลิ๊กชมภาพกิจกรรม

%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b9%84%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b9%89%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9-60_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%96%e0%b9%90%e0%b9%98_0046