จ.ส.อ.เสวก  ฉุนหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๕๖พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาคณะครูและนักเรียนจัดวันสถาปนาครบรอบ๔๓ปีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๕๖(โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่านเดิม)ขึ้นเมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา คลิ๊กชมภาพกิจกรรม

19