อำเภอเวียงสาร่วมกันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๕๖ จัดกิจกรรมปลูกป่าเนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน คลิ๊กชมภาพกินกรรม

%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b8%9b%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%ad-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%96%e0%b9%90%e0%b9%91_0020