สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทราวงยุติธรรม ร่วมกับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุน สถานศึกษาร่วมกับชุมชนในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ คลิ๊กชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%9e%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%9460-day-1_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%95%e0%b9%93%e0%b9%91_0089