จ.ส.อ.เสวก ฉุนหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖พร้อมคณะครู กล่าวต้อนรับผู้ปกครองนักเรียนใหม่ และเปิดค่ายสู้รั้วร่มไทร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ คลิ๊กชมภาพกิจกรรม

18423826_873314572806808_51121385695162054_n