โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ จัดกิจกรรมค่ายผู้นำ สร้างสรรค์ประชาธิปไตย ระหว่างวันที่ ๘-๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยได้รับเกียรติจาก จ่าสิบเอกเสวก ฉุนหอม ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด คลิ๊กชมภาพเพิ่มเติม

%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%b3-60_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%95%e0%b9%90%e0%b9%98_0004