โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ จัดพิธีรดน้ำขอพรคณะกรรมการสถานศึกษา คณะผู้บริหาร เพื่อสืบทอดประเพณีสงการต์ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา คลิ๊กชมภาพกิจกรรม

%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%94%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%b1%e0%b8%a7-60_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%94%e0%b9%92%e0%b9%99_0011