โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ ต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรโรงเรียนบ้านสันติสุข อ.ปง จ.พะเยา ศึกษาดูงานด้านโรงเรียนคุณธรรม เศรษฐกิจพอเพียง และวิชาชีพของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ที่ผ่านมาคลิ๊กดูภาพกิจกรรม

16763635_1424589080893228_1253288553_o 16804846_1424589067559896_671628632_o16763844_1424590407559762_137346454_o 16777071_1424590434226426_1680484010_o16735491_1424590420893094_332998491_o  16805487_1424591277559675_594670702_o