โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ น่าน โดยท่าน จ.ส.อ.เสวก. ฉุนหอม ผู้อำนวยและรองผู้อำนวยทั้ง ๔ ฝ่าย คณะครูบุคลากรและนักเรียน จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ๑๕ ค่ำเดือน ๓ เสาร์ ที่ ๑๑ ก.พ.๖๐ บูรณาการการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระวิชา เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โดยพระสมุห์สมาน. กิจฺจสาโร พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน คลิ๊กชมภาพกิจกรรม

16711814_1105599482899649_6717445118152407967_n16684007_1105595196233411_1589977729905940965_n16729510_1105595252900072_1818508651764664094_n16602708_1105599626232968_8709252827419264512_n16507879_1105599802899617_3185196703117561711_n  16603055_1105600259566238_3353057963479703729_n