โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๕๖ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนเรียนร่วมการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ ๔ ครูผู้สอน ครูสุนิตา ไชยชนะ และครูภิรญา สอนศิริ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑ มกราคมที่ผ่านมา

16195832_1437020746311101_516546817430087141_n  16298574_1437021976310978_1432555153077624523_n 16386872_1437020739644435_4999728101225474945_n