โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๕๖ขอแสดงความยินดีชื่นชม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับ ม.๑-ม.๓รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ ๔ ครูผู้สอน ครูจักรพันธ์ อินวาทย์,ครูเบญจพร สักลอ,ครูธัญลักษณ์ จันทร์เจนจบ,ครูเอกจิต กองทา และครูยุทธภูมิ สุประการงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติครั้งทั้ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต เมื่อวันที่ ๒๙-๓๑ มกราคม ที่ผ่านมา

16265528_1218848858163928_4997899899147643585_n 16266241_1218848964830584_5313042924630746835_n 16300008_1218256961556451_7982401497290762965_o 16387059_1218849141497233_8081952050251976972_n