ผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๕๖ได้ร่วมกิจกรรมวันครูของอำเภอเวียงสา ณ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคารวันที่๑๖มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ คลิ๊กชมภาพกิจกรรม

11 16 26 28 32 34 35 38