โครงการพาน้องกราบพ่อ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ โดยมูลนิธิ คิง เพาเวอร์ ร่วมกับแอร์เอเชียเดินทางด้วยเที่ยวบินพิเศษของสายการบินไทยแอร์เอเชียจากท่าอากาศยานน่านนครไปยังท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองตามโครงการพาน้องไปกราบพ่อเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพระบรมมหาราชวัง

15540748_1132527083530686_7111918484225855163_o 15585300_1132527653530629_6774257074991612635_o

15665934_1203808796376804_5949972773508790052_n 15541512_1203808786376805_5805167568835457854_n

15665606_1203941609696856_6749795076247565875_n 15541476_1203941623030188_2855382955644982158_n

15626048_1133366423446752_1995832060750133132_o 15591371_1133366486780079_4417547497473310977_o