โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ ได้จัดกิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดี รำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิดลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพปีที่ ๘๙ คลิ๊กชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

4 10 35 39 51 53 85 105 112 117