ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ คลิ๊กชมภาพกิจกรรม

53 26 21 12 10 5