คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๕๖ ได้ร่วมงานมุฑิตจิต ประจำปี ๒๕๕๙ สมาคมชาวศึกษาสงเคราะห์และศึกษาพิเศษ ระหว่างวันที่ ๗-๙ กันยายน ณ จังหวัดขอนแก่นและร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสมาคมชาวศึกษาสงเคราะห์และศึกษาพิเศษ ณ สนามกีฬาจังหวัดขอนแก่น คลื๊กชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

1 18 36 48 53 55 70 91 96 97