โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ ร่วมต้อนรับนางญาณกร จันทหาร ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษในโอกาสเยี่ยมพื้นที่และมอบนโยบายโรงเรียนในสังกัด จ.แพร่และจ.น่าน เมื่อในวันที่๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ คลิ๊กชมภาพกิจกรรม

7 21 24 28 40 43 69 80 87 91