วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ ได้จัดงานแสดงความยินดีแด่คณะครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลคือ รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอลเชาวชนหญิงอายุไม่เกิน ๒๐ ปี ทีมชาติไทย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การประกวดนาฏศิลป์ไทยเทิดพระเกียรติ
รางวัลรองชนะเลิศวันดับที่ ๒ การแข่งขันเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ รายการ หนูน้อยเจ้าเวหา ศึกปีกหมุนประลองทักษะและปีกหมุนประลองปัญญา

43 46 48 49 71 73 74 77 78 81 84 85 87 89