โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาตประจำปี ๒๕๕๙  ณ หอประชุมโรงเรียน โดยมีพล.ต.ชัยณรงค์ แกล้วกล้า ผบ.มทบ.๓๘ มาเป็นประธานในพิธี ขึ้นในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา คลิ๊กชมภาพกิจกรรม

102 98 88 27 25 24 20 19

11 10

5 2