โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ ได้จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่นักเรียนประจำปีการศึกษา๒๕๕๙ โดยมีนายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ  ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านมาเป็นประธานในพิธี คลิ๊กชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

13886501_713451058793161_5288413477223365207_n314655626671849010110410610777