โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๕๖ ร่วมจัดกิจกรรม ประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ ๗๐ ปีทรงครองราชย์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา คลิ๊กชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

1 2 4 6 7 9 14 18 24 35