เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ร่วมกับ มูลนิธิน่านฟ้าไทย นำโดย นางสาริณี แสงประสิทธิ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่พร้อมคณะ ได้มาบริจากสิ่งของ ” ปั่นน้ำใจให้น้องๆ ” โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ คลิ๊กชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

24 28 32 34 53    5867 68 75 77 82 84  180140

5956