เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ จัดกิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อระลึกถึงพระคุณ คุณครู ภายในงานมีพานไหว้ครูสวยๆเป็นประจำทุกปี คลิ๊กชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

IMG_2386 IMG_2387 IMG_2471 IMG_2484 IMG_2485 IMG_2488 IMG_2499 IMG_2506 IMG_2514 IMG_2520