50

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัดได้มามอบสิ่งของโครงการ ปั่นน้ำใจให้น้องกับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ คลิ๊กชมภาพกิจกรรม