31

คณะครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันครู อำเภอเวียงสา ณ โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา คลิ๊กชมภาพกิจกรรม