28

วันอาทิตย์ที่ ๒๗ ธัวคาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ อำนาจ วิชยานุวัติ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษพร้อมคณะ จากกระทรวงศึกษาธิการ มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ สอบถามการจัดการเรียนการสอน การลดเวลาเรียนเพิ่มวิชารู้ และกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน คลิ๊กชมภาพกิจกรรม