photo.php

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ มีความประสงค์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ๘ รายการและครุภัณฑ์สำนักงาน ๑ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิ๊กดูรายละเอียด