103

 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ได้จัดกิจกรรม กีฬา ชาวหอเกมส์ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ คลิ๊กชมภาพกิจกรรม