1111

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ แสดงความยินดี กับผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมกีฬารักบี้ฟุตบอลหญิงระดับประเทศ และลูกๆ ทีมรักบี้ฟุตบอลกับรางวัลชนะเลิศระดับเยาวชนแห่งประเทศไทย และรางวัลรองชนะเลิศกีฬาแห่งชาตินครสวรรค์เกมส์ คลิ๊กชมภาพกิจกรรม