นายกองเอก ดร.ดิสธร วัชโรทัย ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ และคณะ ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบสิ่งของพระราชทานให้กับนักเรียนและประชาชนในเขตอำเภอเวียงสา วันอังคารที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ คลิ๊กชมภาพกิจกรรม

999